Jazykolamy

 • A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
 • Anděla viděla anděla.
 • Barva larva.
 • Blb v úprku brk u krbu.
 • Bratře střež neteř.
 • Byl jednou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
 • Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.
 • Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
 • Cinky linky – konvalinky.
 • Co není institucionizovatelné je neinstitucionizovatelné
 • Čistý s čistou čistili činčilový čepec.
 • Čtvrt tvrze – půl tvrze.
 • Dalajláma v lomu láme skálu.
 • Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu.
 • Dejte revolver do laboratoře.
 • Desatero šlo, potkalo devatero, devatero osmero, osmero sedmero, sedmero šestero, šestero patero, patero čtvero, čtvero trojmo, trojmo dvojmo, dvojmo jednero.
 • Dolar, rubl, libra.
 • Drbu vrbu, drbu, vrbu.
 • Dřeš dřez a jazz.
 • Floutek Franta flámoval ve Flóřině fraku.
 • Had hádá hadu záhadu.
 • Instituce institucionalizovaly institucionalismus.
 • Jdou dvě děti dědit dědictví po dědovi.
 • Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný?
 • Je připraveno psí šestispřeží?
 • Jedna chodba byla zaneřáděná, druhá byla znezaneřáděná a třetí byla nejznezaneřáděnější.
 • Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
 • Jelen lyrorohý
 • Jen jeden den bez beden.
 • Jen mi, kmotře Petře, toho vepře nepřepepřete. Jestli mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, pak si toho vepře, kmotře Petře, snězte sám.
 • Ještě štěstí, že se nesešli.
 • Já mám dukát, tupldukát, já ti ten dukát tupldukát dám vytupldukátovati do té nejtupldukátovější barvy.
 • Já rád játra, ty rád játra.
 • Kapka kapla, klapka klapla.
 • Kaplan plakal v kapli. Plakal kaplan v kapli? V kapli plakal kaplan.
 • Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál.
 • Kdy mohou splatiti Ti ti tišší hoši dluh?
 • Klára Králová hrála na klavír.
 • Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře kmotře Petře sám sníte.
 • Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpu nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
 • Koncert pro klavír a orchestr.
 • Kopyto klopýtlo.
 • Kobyla kopyty klapala.
 • Kotě v bytě hbitě motá nitě
 • Kraksna klapla.
 • Krok ke zproletarizování všech vrstev.
 • Král klel krucipísek klacku.
 • Kup Kubo, tu kupu hub.
 • Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
 • Letadlo nevznese se se sesečené trávy.
 • Letěl jelen jetelem.
 • Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity
 • Mahátmá v tmách hmatá tchána hnát.
 • Myška spala, miska spadla.
 • Má máma má malou zahrádku.
 • Máma má málo máku.
 • Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, brabec babce v kapse chcíp.
 • Můžeš čekat až za železničním mostem, jež zde stojí přes (již) šest let.
 • Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
 • Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.
 • Na cvičišti čtyři svišti piští.
 • Na klavír hrála Klára Králová.
 • Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
 • Nalejí-li oleje, nenalejí-li oleje.
 • Naolejuje-li mě Julie, nebo nenaolejuje-li mě Julie ?
 • Naše lomenice je ze všech lomenic ta nejlomenicovatější.
 • Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
 • Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
 • Nejkulaťoulinkatější
 • Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších.
 • Nejneobhospodařovávatelnější pozemek.
 • Nejneobhospodařovávatelnějšími.
 • Nejspravedlivější je krasobruslařský rychlorozhodčí.
 • Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuje je Jan.
 • Není-li snad slimáčice sličnější slimáka.
 • Nesnese se se sestrou ani se svou sestřenicí.
 • Neustelu-li si u Stely, ustelu si u stolu.
 • Nezametete-li to tu po mně vy, zamete to tato teta.
 • Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
 • Neúnavně vlci vyli, nejvíc vyl však Džugašvili.
 • Nás nejvíc sžírá žárlivost.
 • Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl.
 • Náš pan kaplan v kapli plakal.
 • Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji, nebo neolemujeme-li mu ji?
 • O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař!
 • Od poklopu ke poklopu, kyklop kouli koulí.
 • Odneste ten revolver do laboratoře
 • Olemujeme-li mu to, nebo neolemujeme-li mu to?
 • Osuš si šosy.
 • Pan Kaplan má chlapce střapce.
 • Pan Šusta sušil šusťák v sušárně.
 • Pane kováři, ptám se vás, přiletujete-li či nepřiletujete-li mi to?
 • Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?
 • Petr Fletr pletl svetr.
 • Piksla sklapla , sklapla piksla.
 • Pinka linka, pinka linka, pánubohu do okýnka.
 • Ploužil se dlouze pouhou strouhou dlouhou.
 • Plzeňské plynárny plynule plní plán.
 • Po poli se popel popelí.
 • Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme Popokatepetl tunelem?
 • Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole ?
 • Polep plot plátnem, polep plot plátnem…
 • Poslal posel posla pro slámu.
 • Pořízek se řítil řádně uřícen.
 • Pralinku prolezla prý plíseň.
 • Probošt Prokop překop příkop.
 • Proletariát zroloval roletu.
 • Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
 • Pudl prdl pudr.
 • Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šly do pštrosárny.
 • Pět ptáčátek, pět pěnkavek ptáčátek.
 • Pět švestek, šest švestek.
 • Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
 • Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
 • Revolverem provrtal leporelo.
 • Revolvery se revolverují v revolverárně.
 • Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
 • Rozdrbaný doktor Drtikol drtí drn za drnem.
 • Rozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora?
 • Rumplcimprcampl klimprklastr.
 • Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
 • Řehoř Řehořovic řeže řeřichu.
 • Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
 • Řevnivý řezník řezal dceři rázně řezy.
 • Řežu a žeru, řežeš a žereš, řežou a žerou.
 • Řízni dřív dřevo z bříz.
 • Sazeč dnes všecko nevysází.
 • Scvrnkni cvrčka z mrkve.
 • Sklo prasklo.
 • Skoč přes příkop a zpět.
 • Skryl list skleslý ze seschlých bříz.
 • Slovenská krasobruslařka
 • Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
 • Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec.
 • Splaskla piksla z plexiskla, z plexiskla piksla splaskla.
 • Strč prst skrz krk.
 • Strýc Šusta suší švestky v Sušici.
 • Svišt sice svisle visel. Zasvištěl svišt, slyšel sysel.
 • Sysli myslí, že v té pixli je syslí müsli.
 • Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
 • Šest švestek.
 • Šil švec sešlý se šlí sesli.
 • Šine si to sem člověk ze Žacléře.
 • Šla Prokopka pro Prokopa, pojd Prokope pojíst oukropa.
 • Šísovo sousoší Šťastný sen.
 • Tak pokopete mi to pole, nebo nepokopete mi to pole?
 • Teto, teto, zametete-li to tu po mně, nebo nezametete-li to tu po mně? Nezametete-li to tu po mně vy, zametu to tu tedy já.
 • Treska tleskla Terce, Terka tleskla tresce.
 • Tu ti teto tato tátova teta tyká!
 • Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
 • Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes stři sta třicet tři stříbrných střech.
 • Třpytný břit zřel, stříbřitý břit třel.
 • U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
 • Utlum tu hudbu a kup tu kupu hub.
 • V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule, hladoví blondýni lepili okolo loudavě cedule.
 • V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
 • V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.
 • Velé to vodo z vemévaného hrnca do nevemévaného!
 • Vlk strhl srně hrst srsti.
 • Vrána kráká, déšť krápá.
 • Vylije-li Lívie litr lihu, lifruje-li ho do Lýbie?
 • Vyrukavičkovali jste se, nebo jste se nevyrukavičkovali?
 • Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila přeskočila.
 • Vytři ty tři trychtýře.
 • Víla Lívie vije ve vile z lilií věnec pro Júlii.
 • Zaližařivší si lyžař potkal nezaližařivší si lyžařku.
 • Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta?
 • Zapalatalizovala-li se ta palatalizace či nezapalatalizovala-li se ta palatalizace.
 • Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo ?
 • Zblbls z čtvrtvln
 • Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.
 • Zeptej se Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu.
 • Zhlt hrst zrn.
 • Zkondenzovaný koncentrát zkompromitoval koncertanta.
 • Zvuk bubnů duněl v hluku při ústupu pluků.
 • Zvíře zařve, zařve zvíře.
 • Žalně svou žalobu žaluje žába žabáku v kalužině.

Dobrá výslovnost patří k základním prezentačním a komunikačním dovednostem. Správný řečník by neměl při artikulaci jazykolamů a říkadel zaváhat, ti ostatní můžou začít procvičovat. Při vyslovování jazykolamů, si zkuste svůj projev nahrát a následně poslouchat, zda-li vámi vyslovené jazykolamy jsou srozumitelné.

Při čtení jazykolamů nezapomínejte na správné tempo řeči, barvu, výšku a zvučnost hlasu. Pokud vám jazykolamy budou dělat zpočátku problémy, zkoušejte jednotlivé jazykolamy vyslovit pomalu a následně rychleji. Ale pozor, ne zas tak rychle, aby nebylo možné postřehnout jednotlivá slova.

Takže přeji hodně zábavy při procvičování těchto jazykolamů a říkadel.