Nejužitečnějsí mysql dotaz při migraci wordpressu na novou doménu

Jak ve wordpressu změnit starou site url na novou pomocí mysql dotazu.

SET @oldurl = 'stara-domena.cz';
SET @newurl = 'nova-domena.cz';

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, @oldurl, @newurl) WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, @oldurl,@newurl);
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, @oldurl, @newurl);
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,@oldurl, @newurl);