Collocation

Collocation je spojení dvou nebo více slov, které spolu tvoří kombinaci. Tato slova zní v angličtině přirozeně například: strong tea vs. powerful tea. Druhá možnost “powerful tea” prostě nezní angličanům správně, přestože význam by mohl být považován za stejný.

Collocations jsou v angličtině velmi běžné. Naučit se collocations je velmi duležité pro správné porozumění rodilým angličanům.

Příklady běžných collocations

Sloveso make

make sense
make time
make a mistake
make a noise
make sure/certain
make a decision
make believe
make the bed
make a call
make a mess
make a profit/loss
make a fortune
make friends
make fun of someone
make progress
make a difference

Sloveso have

have a party
have friends
have fun
have job
have time
have a shower
have a lunch
have a look
have a headache
have a picnic
have trouble
have an appointment

Sloveso take

take a job
take a shower
take the bus
take time
take notes
take a break

Sloveso go

go ridding
go shopping
go swimming
go running
go easy

Sloveso do

do sports
do the dishes
do business
do some exercise
do (some) good
do nothing
do someone a favour
do the cooking
do your best
do your homework
do the housework
do a report
do a course